Finansiering

Finansiering anpassat
efter dina förutsättningar!
Leasing

Leasing lämpar sig bra när du inte vill äga din maskin och hela tiden har en avtalad kostnad för maskinen. Vi kan inkludera olika typer av tillbehör, verktyg och tjänster i avtalet tex. FU-avtal ,mm.

 

Restvärden/kontantinsatser och ev. inbytesmaskiner kan individuellt anpassas i avtalet. Tillsammans med olika externa leasingpartners kan vi anpassa och erbjuda en lösning för alla behov.

 

Förslagen kan mycket snabbt tas fram.

Avbetalning

Avbetalning kan i många fall vara en lösning att över en längre tid finansiera en investering av längre varaktighet och där man vill äga sin produktionsmaskin omgående.

 

Tillsammans med olika externa leasingpartners kan vi anpassa och erbjuda en lösning för alla behov.

 

Förslagen kan mycket snabbt tas fram.

 

Flexibilitet i form av kontantinsatser och avtalslängd diskuteras individuellt.

Hyr en maskin

Vi tar alltid fram individuella lösningar på hyra av maskiner.

 

Jag vill veta mer om finansiering