Finansiering

Finansiering anpassat
efter dina förutsättningar!
Leasing

Leasing lämpar sig bra när du inte vill äga din maskin och hela tiden har en avtalad kostnad för maskinen. Vi kan inkludera olika typer av tillbehör, verktyg och tjänster i avtalet tex. FU-avtal ,mm.

 

Restvärden/kontantinsatser och ev. inbytesmaskiner kan individuellt anpassas i avtalet. Tillsammans med olika externa leasingpartners kan vi anpassa och erbjuda en lösning för alla behov.

 

Förslagen kan mycket snabbt tas fram.

Avbetalning

Avbetalning kan i många fall vara en lösning att över en längre tid finansiera en investering av längre varaktighet och där man vill äga sin produktionsmaskin omgående.

 

Vi kan i egen regi erbjuda denna typ av finansiering. Även våra externa partners kan erbjuda avbetalningsköp.

 

Flexibilitet i form av kontantinsatser och avtalslängd diskuteras individuellt.

Hyr en maskin

Vi tar alltid fram individuella lösningar på hyra av maskiner.

 

Vi hyr ut nya och begagnade maskiner i vårt standardsortiment.

Jag vill veta mer om finansiering