Service

Behöver dina maskiner service?

Förebyggande underhåll och professionell tillsyn är för oss en självklarhet på en ny verktygsmaskin.
Som kund vill du givetvis vårda din investering på bästa sätt och få så hög nyttjande grad som möjligt.

 

Vi är väl rustade gällande personalresurser, reservdelar och kunskap för att tillgodose era höga servicebehov.

 

Vår service
Tryggt att handla av oss.

Vi levererar produkter som ger er den kostnadseffektivaste lösningen efter maskinköpet. Vi har kontinuerligt förstärkt vår organisation samt att vi valt ut samarbetspartners som delar vår syn på bra service.

 

Vi levererar nyckelfärdiga produktionslösningar till kunden där välplanerade installationer och kompletta leveranser gör att våra kunder kommer igång med produktionen på kortast möjliga tid. Vi arbetar långsiktigt och för en kontinuerlig dialog med våra agenturers service och FoU avdelningar.

 

Ständiga förbättringar, servicevänlighet och dokumentation är en självklarhet. Vi tillhandahåller planerad service med eller utan serviceavtal samt har alltid resurser för att klara era akuta behov när de uppstår.

Akut service.

När olyckan är ett faktum. Vi har alltid resurser för akutservice dels genom egen personal samt externa samarbetspartners som vi arbetat med under många år.

 

Snabba beslut och raka besked är ett måste för att reducera driftstoppet till ett minimum. Kontakta oss direkt via telefon 019-19 79 60, mail service@mekanamaskin.se eller via formulätet

"Gör en felanmälan" här på sidan.

Förebyggande underhåll

Vi tillhandahåller serviceavtal och utför förbyggande underhåll efter överenskommet underhållsschema. Vi utformar underhållet utefter er produktion och era villkor.

 

Alla nya maskiner vi säljer loggas och erbjuder full spårbarhet beträffande servicehistorik och felrapporter. Slitdelar och övriga reservdelar lagerhålls på vår anläggning i Örebro.

 

Vill ni veta mer? Kontakta oss direkt via telefon, mail eller via formuläret här på sidan.

”Vår service håller samma höga nivå som våra kunder kan och ska förvänta sig.”

Våra servicetekniker och samarbetspartners utbildas kontinuerligt för att motsvara våra kunders allt högre krav. Vi åtar oss självfallet alla förekommande servicesysslor såsom laser och ballbar uppmätningar, maskinflytt, geometrisk uppriktning etc.