Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ahlsell Maskin AB får ny ägare

Örebro 2018-11-20
Våra ägare Ahlsell Sverige AB har träffat en överenskommelse med Mekana AB, som from
3/12 förvärvar Ahlsell Maskin AB. Verksamheten fortsätter som vanligt och vi hälsar gamla
och nya kunder välkomna att kontakta oss för vidare information.
Vänliga hälsningar
Johan Martinez
VD
Se nedanstående pressmeddelanden ifrån respektive bolag:
””
Ahlsell avyttrar bolag inom verktygsmaskiner, produktionsutrustning och
maskinservice
Ahlsell Sverige AB har tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Ahlsell Maskin AB, en
distributör av verktygsmaskiner, tyngre produktionsutrustning och maskinservice till
verkstadsindustrin.
Bolaget tillkom i förvärvet av Tibnor Industrivaruhus 2001 och betraktas som en ickekärnverksamhet för Ahlsell. Företaget har 26 anställda och omsätter cirka 80 MSEK årligen.
Ahlsell Maskin AB kommer att förvärvas av Mekana AB, vilka är ägare till Bromi Gruppen
som är en nischad och professionell återförsäljare av avancerade verktygsmaskiner.
Avyttringen beräknas slutföras i början av december och ha endast en marginell påverkan på
Ahlsells resultat.
För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se
Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och
förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt
offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och
lösningar. Koncernen omsätter drygt 30 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av
intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi
varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!
Pressmeddelande, 20 november 2018
””
””
PRESSMEDDELANDE FRÅN MEKANA AB
MEKANA AB förvärvar ytterligare bolag inom maskinhandel och service av
verkstadsmaskiner.
MEKANA AB har per dagens datum träffat en överenskommelse med Ahlsell Sverige AB om
förvärv av samtliga aktier i Ahlsell Maskin AB.
MEKANA AB driver via sitt dotterbolag, Bromi Gruppen AB verksamhet inom
maskinhandel och service. Förvärvet stärker i ett slag produkterbjudandet och den samlade
service- och underhållskapaciteten. Ahlsell Maskin ABs verksamhet i Örebro är inriktad på
försäljning, service och underhåll av maskiner för skärande bearbetning. Företaget
representerar en rad ledande tillverkare såsom Kasto, Biglia, MTE, Juaristi och Axile.Produkterbjudandet är kompletterande till Bromi Gruppens och fungerar därför som ett
utmärkt komplement för att stärka marknadspositionen inom maskinhandel. Kunskapen,
kapaciteten, produkterna och den ändamålsenliga anläggningen i Örebro gör förvärvet
attraktivt för MEKANA. Gruppen får en unik infrastruktur med rejäla driftställen i Värnamo
och Örebro samt servicecenters i Lomma och Södertälje. Närheten till kund blir ännu bättre
och i det närmaste unik i marknaden.
Efter förvärvet kommer MEKANA AB att sysselsätta knappt 40 talet medarbetare och
omsätta ca 180 Mkr årligen.
Lomma den 20 november
Martin Paland
VD, Mekana AB
””

Alla poster

21/10