Begagnade maskiner

Mekana Maskin kan vid en maskinaffär även ta in en begagnad maskin, antingen som dellikvid eller för vidareförsäljning.Vi kan hjälpa till med demontering och uttransport ur kundens lokaler av maskinen. Vi samarbetar även med beg . maskinhandlare för att hitta den mest flexibla lösningen för varje kunds speciella förutsättningar. De begagnade maskiner av våra egna agenturer som vi får in kontrolleras , åtgärdas och säljs med olika typer av funktionsgarantier. Vi köper även in begagnade maskiner av våra egna fabrikat.

Begagnade maskiner