Fräsmaskiner

Fräsmaskiner

Ahlsell Maskin AB har lång och gedigen kunskap av att sälja fräsmaskiner på den Svenska marknaden och vi har med tiden utvecklat ett nära samarbete med våra leverantörer.

Vi har ett heltäckande program från de enklaste fräsmaskinerna till 5-axliga multifunktionscenter. Vi har möjlighet att leverera nyckelfärdiga anläggningar som är körklara vid leverans. Vi representerar följande leverantörer:

5-axlig simultan portal fleroperationsmaskin med styrsystem Heidenhain iTNC640
5-axlig simultan portal fleroperationsmaskin med styrsystem Siemens 840 D SL
3-axlig vertikal fleroperationmaskin