Slip & Polermaskiner

Mekana Maskin AB har under många år varit en framgångsrik leverantör av slipmaskiner på svenska marknaden. Vårt samarbete med Europiska tillverkare och egen service är ett par faktorer som bidragit till framgången.

Och har ett heltäckande program av planslipmaskiner för precisionsslipning och fullutrustade robotceller för slipning och polering av komplexa detaljer. Vi har möjlighet att leverera kundunika maskiner eller robotceller som svar på specifika kundkrav.

Vi representerar följande leverantörer:

Slip & Polermaskiner

Gå vidare och titta på videon på ett exempel av Mepsas lösningar