Lagersystem

Mekana Maskin har tillsammans med vår leverantör Kasto under ca 20 år levererat ett stort antal olika automatiserade lagersystem i Sverige. Lagren har varit avsedda för plåtar upp till 6 meters längd och 10 tons vikt per lagerplats . Lång-gods som stänger ,rör av olika kvaliter kan lagras i samma system och med olika funktion och automatiseringsgrad.

 

 

Lagersystem