Fräsmaskiner

Mekana Maskin AB har lång och gedigen kunskap av att sälja fräsmaskiner på den Svenska marknaden och vi har med tiden utvecklat ett nära samarbete med våra leverantörer.

Vi har ett heltäckande program från de enklaste fräsmaskinerna till 5-axliga multifunktionscenter. Vi har möjlighet att leverera nyckelfärdiga anläggningar som är körklara vid leverans. Vi representerar följande leverantörer:

Fräsmaskiner

Serie kombinerar alla fördelar från ett bordfräsverk och en klassisk bäddfräsmaskin .

Avsedd för större komplexa detaljer som behöver bearbetas i en uppspänning från alla håll.
Det NC styrda stora fräsrundbordet i kombination med det automatiska fräshuvudet möjliggör 5-axlig körning i en uppspänning. Längdrörelse upptill 3 000 mm
Serien är ett golvfräsverk med fast bord och en längdrörelse upptill 26 000 mm, vertikalrörelse 2 250mm. Bordet kan kundanpassas och även inkludera styrt rundbord i en eller 2 axlar på maskinens framsida. CE-avskärmningen kundanpassas även för att bli flexibel och användarvänlig.
Serien är ett mycket kraftig och stabil golvfräsverk för stora detaljer och med en längrörelse upptill 26 000 mm, vertikalrörelse på 3000 mm och en rammrörelse på hela 1 500 mm
Hela maskinen är tillverkad i ett förstärkt utförande av högkvalitativt gjutjärn.
Serien är den största och kraftigaste maskinen i MTE:s tillverkningsprogram . Maskinen är lämplig för mycket stora arbetsstycken /komponenter och kan fås med en ländrörelse upptill 26 000mm, vertikalrörelse på 4 500 mm och tvärrörelse på hela 1 800 mm Utrustad med ett NC-bord på framsidan kan komplexa stora detaljer köras 4-5-axligt .


Pick up station för olika typer av fräshuvuden

Sidor