Kantpressar

Kantpressar

Modell Power Bend Pro är en hydraulisk kantpress och finns med bocklängderna 1 000-6 100 mm och en presskraft på 40 - 400 ton.
Och utrustas med Cybelec eller Delem styrsystem.

Modell Power Bend Falcon är en hydraulisk kantpress och finns med bocklängderna 1 000-6 100 mm och en presskraft på 40 - 400 ton.
Likvärdig modell Power Bend Pro, men inkluderar motoriserad bombering samt R axel som standard
Och utrustas med Cybelec eller Delem styrsystem
Modell Speed Bend är en hydraulisk kantpress och finns med bocklängderna 1 270-8 100 mm och en presskraft på 40 - 3 000 ton.
Inkluderar motoriserad bombering samt 4 axligt bakre anslag X axel, R axel och Z1 och Z2 axlar som standard.
Och utrustas med Cybelec eller Delem styrsystem