Gradsaxar

Gradsaxar

Modell HVR är en hydraulisk gradsax av giljotintyp och finns i klipplängderna 3 100-6 100 mm och en klippkapacitet på 6-40 mm.
Maskinerna har en CNC-styrning som automatiskt hanterar beräkningen av skärspalt, klippvinkel och klipprörelse utifrån inmatade värden för material och plåttjocklek.

Modell HGD är en hydraulisk gradsax av svängskärstyp och finns i klipplängderna 3 100 - 4 100 mm och en klippkapacitet på 6 - 20 mm.
Maskinerna har en ERCUT7 styrning och med hydraulisk skärspaltinställning.
Modell HGS är en hydraulisk gradsax av svängskärstyp och finns i klipplängderna 2 100 - 4 100 mm och en klippkapacitet på 6 - 8 mm.
Maskinerna har en ERCUT7 styrning och med hydraulisk skärspaltinställning.
Modell GMR är en mekanisk gradsax av svängskärstyp och finns i klipplängderna 1 360 - 3 600 mm och en klippkapacitet på 3 - 4 mm.